ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ 'ਟਾਈਗਰ 3' ਦਾ ਧਾਸੂ ਫਸਟ ਲੁੱਕ ਪੋਸਟਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼