ਧੂੜ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਓ ਛੁਟਕਾਰਾ