ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਾਜ