ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ

  • Health
  • March 14, 2022
  • No Comment
  • 52

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਊਣ ਦੇ ਢੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਡਾ: ਉਮਾ ਮੱਲੀਆ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਆਰਕਸ ਸੇਨੀਲਿਸ ਜਾਂ ਆਰਕਸ ਜੁਵੇਨਿਲਿਸ, ਜ਼ੈਂਥੇਲੇਸਮਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਟਿਨਲ ਆਰਟਰੀ।ਆਰਕਸ ਸੇਨੀਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਨੀਅਲ ਆਰਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਕਸ ਸੇਨੀਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਲੇਟੀ, ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੈਂਥੇਲਾਸਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਪਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਦਾ ਪੀਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਜਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਟਿਨਲ ਆਰਟਰੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਟਿਨਲ ਧਮਣੀ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਐਮਬੋਲਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ।ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲਓ।

ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ, ਤੇਲ, ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ।

Related post

The Academy hailed ‘Laal Singh Chaddha’ as a “faithful adaptation’ of ‘Forest Gump’.

The Academy hailed ‘Laal Singh Chaddha’ as a “faithful…

Despite low box-office collection so far, Aamir Khan’s latest release ‘Laal Singh Chaddha’, which is the official remake of Forrest Gump,…
Phillips, Mitchell shine as New Zealand clinch T20I series against West Indies

Phillips, Mitchell shine as New Zealand clinch T20I series…

Top knocks by Glenn Phillips and Daryl Mitchell helped New Zealand to register 90 runs against West Indies in the second…
Renowned author Salman Rushdie is currently on a ventilator

Renowned author Salman Rushdie is currently on a ventilator

Renowned author Salman Rushdie is currently on a ventilator and is likely to lose an eye after he underwent surgery following…

Leave a Reply

Your email address will not be published.